Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

NOWMEDICINE

Na ndiqni me email - Follow by Email - Merrni njoftime për postimet e reja

Koagulimi i gjakut

Gjaku

– Përbëhet prej plazmës së gjakut ,pjesës së lengët të pasur me proteina dhe prej elementeve qelizore; eritriciteve,leukociteve,trombociteve.

– Eritrocitet janë me numer me të madhë nga qelizat e tjera.

– Metabolizmi I tyre përcaktohet në procesin e glikolizës dhe oksidimin e glukozës me ciklin pentozik.

– Me këtë rrugë krijohet NADPH ,keshtu reduktohet glutationi i oksiduar në SH-formën.

• Në këtë formë glutationi I mbron SH-grupet e enzimave në eritrocite,dhe nëse krijohet met -hemoglobina me Fe 3+,glutationi redukton.

• Leukocitet-sherbejnë kryesisht në procesin e fagocitozës në mbërojtjen imunologjike.

• Trombocitet krijohen me ndarjen prej megakariociteve. Këto janë në realitet fragmente citoplazmatike.

Koagulimi i gjakut

Koagulimi I gjakut ose hemostaza është proces I krijimit të koagulumit me të cilin ndërprehet gjakrrjedhja prej enës së gjakut.

• Hemostaza përfshin disa procese;

» Konstrikcionin

» Krijimin e koagulumit trombocitar-të bardhë

» Krijimin e koagulumit të gjakut-të kuq

» Stabilizimin e koagulumit të gjakut dhe

» Zbërthimin e tij –lizën.

• Pas dëmtimit te enes së gjakut paraqitet vazokonstrikcioni për të penguar gjakrrjedhjen nga ena .

• Vazokonstrikcioni është si pasoj e veprimit të sistemit simpatik.

• Kontrakcionit lokal muskular.

• Substancave vazokonstriktore të liruara nga indet e dëmtuara,pllakzave të gjakut, psh. tromboksanit A2, serotoninës.

• Në procesin e koagulimit të gjakut marrin pjesë shumë faktorë,të cilët I takojnë grupit të proteazave.Ato gjënden si proenzime dhe aktivizohen gjatë procesit të koagulimit,si tripsinogjena ose kimotripsinogjena.

Aktivizimi I procesit të koagulimit kalon në 4 faza;

1.Parafazë- krijohet kompleksi I përbërë prej faktorëve aktiv Xa, V,Ca –joneve dhe fosfolipideve.Kompleksi ka veçorit e aktivatorit të protrombinës.

2.Në fazën e I shndërrohet protrombina në trombin aktive.

3. Në fazën e II vepron trombina në fibrinogjen dhe krijohet rrjeta e fibrinës (KRIJIMI I KOAGULUMIT).

• Faza e tretë është krijimi i strukturës rrjetore dhe krijimi I trombit të fort,që mundsohet me veprimin e trombociteve në përbërjen e te cilave është trombostenina.

• Nëse lëndohet ena e gjakut vie gjerë te aktivizimi I fazës së tretë të hemostazës.

• Këtë proces e inicojnë substancat aktivatore të vendosura ne muret e enëve të gjakut.

• Në gjak gjënden substancat të cilat ndihmojnë koagulimin –prokoagulantet, dhe ato që e inhibojnë antikoagulantet.

• Koagulimi i gjakut mund të bëhet me dy rrugë;

• Rrugën e brendëshme

• Rrugën e jashtme

• Si rezultat i këtij aktivizimi krijohet kompleksi enzimatik aktivatorët e protrombines,të cilët protrombinen inaktive e shëndrrojnë në trombin aktive.

• Trombina pastaj e aktivizon fibrinogjenën e plazmës në fibrin ashtu që e shkëput në monomere të cilat pastaj lidhen në mes veti dhe krijojnë rrjeten në të cilën ngjitën dhe qelizat e gjakut, dhe në këte formë krijohet koagulumi I gjakut.

• Në procesin e koagulimit të gjakut marrin pjesë substancat të cilat quhen faktorë të koagulimit.• Faktoret e koagulimit roli• faktor I (Fibrinogjeni) formon rrjeten e fibrines

• Faktor II (protrombina) aktivizon faktorin e I, V, VII, XIII protein C, trombocitet

• Faktor III (faktori indor, ( tromboplastina indore) kofaktor per faktorin VII a

• Faktor I IV Kalciumi

• Faktor V (proakcelerina) kofaktor per faktorin e X

• Faktor VI emertimi I vjeter per faktorin aktiv te V, faktori Va

• Faktor VII (prokonvertina), faktori stabil – aktivizon faktoret , IX, X.

• Faktori Roli

• Faktori I VII- globulina antihemofilike A kofaktor I faktorit IX

Faktor IX -faktorI I Kristmanit- globulina antihemofilike B aktivizon faktorin e X

• Faktori - X (Stjuart-Proverit –aktivizon faktorin e II

• Faktor XI (prekursor I tromboplastines të plazmës, antihemifilik -C aktivizon faktoret- XII, IX i prekalikreinen.

• Faktor XII (faktori i Hagemanit )aktivizon prekalikreinen dhe fibrinolizën

• Faktori XIII (faktori i stabilizimit të fibrinës e stabilizon koagulumin e gjakut.

• Faktori I Fon Bilenbrandit - merre pjese ne shendrimin e trombociteve

• prekalikreina( faktori I Fleqerovit )

• kininogjeni me peshë të madhe molekulare e -aktivizon faktorin e XII, XI, prekalikreinën.

• Fibronektina -merrë pjesë në adëhezionin e trombociteve.

Rruga e brendëshme e koagulimit të gjakut

• Rruga e brendëshme e koagulimit të gjakut fillon me dëmtimin e enës së gjakut dhe kontaktit me kolagjenin.

• Dëmtimi i enës dhe kontakti me kolagjenin shkakton aktivizimin e faktorit të XII ( të Hagemanovit ) dhe lirimin e fosfolipideve nga trombocitet .

• Faktori aktiv i XII vepron në formë enzimatike në faktorin e XI dhe e aktivizon ate.

• Për këte reakcion nevojiten kininogjenet me peshë të lartë molekulare dhe prekalikreina e shpejton.

• Faktori i XI aktiv (faktori XIa) me tutje aktivizon faktorin e IX.

• Faktori aktiv XI (-faktorin XIa) pastaj aktivizon faktorin e IX.

• faktori aktiv IXa vepron s bashku me faktorin e VIII dhe lirimin e fosfolipideve prej trombociteve në faktorin e X dhe e aktivizon ate.

• Faktori I VIII është shumë me rëndësi për këtë aktivizim dhe personat që kanë deficit të tij kanë predispozit për të gjakderdhë. Dhe mund të paraqitet sëmundja e hemofilis.

• Aktivizimi I mëtutjeshëm është si te rruga e jashtëme.

• Faktori i X me faktorin e V dhe fosfolipidet krijon kompleksin aktivizues të protrobinës , që e shëndërron protrombinën inaktive në ate aktive.

Rruga e jashtme e koagulimit të gjakut

• Rruga e jashtme e aktivizimit të koagulimit të gjakut fillon me dëmtimin e enës së gjakut ,për shkak të cilës lirohet tromboplastinna indore (faktor III).

• Ajo përbëhet prej fosfolipideve, memëbranave indore dhe kopmleksit lipoproteinik cili përben një enzim me rëndesi .

• Te disa infeksione bakterijale munden disa toksine bakterijale të shkaktojnë lirimin e këtij faktori dhe paraqitet një gjendje e rendë klinike koagulimi diseminues intravaskular (DIK),

• Kompleksi lipoproteinik I faktorit indor lidhet me faktorin e VII, e aktivizon ate dhe ne prezencen e tij se bashku me jonet e kalciumit (faktor IV) e aktivizon faktorin e X.

• Ky kompleks I faktorëve III i VII, e aktivizon dhe faktori e IX, I cili merrë pjesë dhe ne rrugen e brendëshme dhe në këtë formë këto dy rrugë lidhen në mes veti.

faktori I aktivizuar I X (faktor Xa) me fosfolipidet e nga faktorët indorë krijon me faktorin e V ,kompleksin aktivator të protrombinës .

Ky kompleks aktivizon protrombinën inaktive në trombin,që është shumë me rëndësi për koagulim të mëtutjeshem.

• Në fillim faktori I V (proakcelerina) në kompleks është në formën inaktive,por aktivizohet kur aktivizohet dhe trombina.

• Faktori aktiv I V tani shpejton edhe me shumë koagulimin gjegjësishte aktivizimin e trombinës.

• Faktori aktiv I X mundet dhe vetevetiu te aktivizoi trombinen , që në fillim edhe ndodhet,por aktivizimi I faktorit të V disa herë e shpejton këte proces.

• Rruga e jashtme dhe e brendëshme e koagulimit nuk janë dy sisteme të ndara,por jane shumë të lidhura në mes veti .

• Aktivizimi I njërit sistem aktivizon tjetrin.

• Rruga e jashtme aktivizohet me shpejtë, dhe në raste të dëmtimeve të rënda gjerë te koagulimi vie për 15 sekonda.

• Rrugës së brendëshme i nevojiten disa minuta (1-6 min.) për tu koaguluar.

Fibrinoliza

• Eshtë me rëndësi sepse koagulumet e fibrinës në gjak përseri zbërthehen .E shtë mekanizëm I kundërt me koagulimin.

• Faza e parë është aktivizimi I plazminogjenit I cili me veprimin e kalikreinës shëndrohet në plazminën aktive.

• Proteazat të cilat aktivizojnë plazminogjenin gjënden në shumë inde.

• Plazmina aktive është një proteazë e cila ka afinitet të lartë për ta zbërthyer fibrinën në peptide të tretëshme .

• veprojnë në sistemin e koagulimit ,ato e inhibojnë krijimin e trombinës polimerizimin e monomereve në fibrin.
fjale kyçe: fiziologjia e njeriut, fiziologjia e gjakut, fiziologjia e njeriut ligjerata, pytje nga fiziologjia, fiziologji pytje, provim nga fiziologjia, ligjerat nga fiziologjia, fiziologjia e njeriut pytje dhe pergjigjje, te dhena themelore nga fiziologjia, fiziologjia e zemres, fiziologjia e veshkave, fiziologji mjekesore, fiziologjia e gajtonit, 
  Scoop.it Ruaje këtë faqe Bookmark this website

Related Post - Postime të ngjashme

Categories

Acidet yndyrore (1) Acidi folik (1) Aciditeti (1) Acne Rosacea (1) Acromegalia (2) Aftet (1) Aknet (3) Akulli (2) Akupunktura (2) Alergjia (6) Alkooli (1) Alopecia (1) Anamneza (11) Ananasi (2) Anatomia (137) Anatomia Patologjike-Patologjia (28) Andropauza (1) Anemia (5) Anemia sideropenike (1) Anesteziologjia (1) Anesteziologjia dhe Reanimacioni (1) Angina pectoris (1) Ankthi (3) Anoreksia (2) Antibiotiket (2) Antioksiduesit (1) Arkiva (3) Arra (4) Arrat (2) Artritit reumatoid (3) Asciti (1) Asfiksia (1) Aspirina (1) Astma (4) Ataku kardiak (1) Autizmi (5) Avokado (5) Bajamet (3) Bananet (5) Barnat (1) Bebet (1) Belbëzimi (1) Biokimi (39) Biokimia klinike (4) Biologji (15) Bishtajat (1) Bizelja (3) Bollguri (1) Boronica (5) Boronicat (2) Borziloku (1) Brokoli (9) Bustina (1) Buzeqeshja (1) Çaji i gjelbërt (1) Çajrat (2) Caput Medusae (1) Celulari (1) Celuliti (2) Cikli i Krebsit (1) Cikli menstrual (4) Cistat (1) Çokollata e zezë (1) Dafina (1) Dardha (1) Demenca (1) Depresioni (5) Dermatologjia (5) Dermatology (1) Dhembet (7) Dhimbja (3) Dhimbja e fytit (1) Diabeti (9) Diarrea (1) Dielli (2) Dieta (15) Difuzioni (2) Difuzioni i lehtesuar (1) Difuzioni i thjeshte (1) Difuzioni pasiv (1) Djathi (3) Djersitja (2) Domatet (4) Dredheza (2) Dridhja e duarve (1) Drogat (1) Duhani (14) Ebola (3) Ecja (2) Eczema herpeticum (1) Egzocitoza (1) Ekzaminime (1) Elektrokardiograme (5) Embriologji (1) Enderrat (1) Endocitoza (1) Endokrinologjia (4) English Medical (68) Epidemiologji (15) Epilepsia (2) Epiteli (1) Epiteli boshtor (1) Epiteli ciliar (1) Epiteli i shtresuar (1) Epiteli kubik (1) Epiteli oral (1) Epiteli pseudoshtresor (1) Era e gojes (2) Eshterat (1) Ethet e buzeve (1) Ethet hemorragjike (1) Fara e zezë (1) Farat e lulediellit (1) Farmakologjia (12) Farmakologjia Klinike (14) Fasulja (3) Feferonat (1) Femrat (7) Fertiliteti (2) Fertiliteti mashkullor (1) Fetusi (1) Fibrilacioni atrial (2) Fibrilacioni ventrikular (1) Fiku (1) Fiziologji Patologjike (8) Fiziologjia e njeriut (58) Flateri atrial (1) Floket (6) Frika (1) Frutat (4) Fryerja e barkut (1) Frymëmarrja (1) Ftoi (2) Fyti (1) Fytyra (5) Galeria Mjekesore (3) Gastroenterologjia (1) Gërhitja (1) Geriatria (1) Gjakderdhja (1) Gjaku (2) Gjenetika Humane (18) Gjinekologjia (17) Gjiri (1) Gjuha (1) Gjuha gjeografike (1) Gjumi (15) Glikoliza (1) Glositi migrues (1) Gluteni (1) Gripi (2) Grup interaktiv në Facebook (1) Grupet e gjakut (1) Guret ne veshka (1) Harresa (1) Hemangioma (1) Hemangioma e kapakut të sipërm të syrit (1) Hematologjia (2) Hemoroidet (1) Hepatitet Virale (1) Hepatiti (2) Hepatiti C (1) Heroina (1) Herpes Zoster (2) Herpesi labial (2) Hidratimi (1) Higjena (7) Hiperkalemia (1) Hipertensioni (7) Hipertensioni portal (1) Hipokalemia (1) Hipotensioni (1) Histologjia (1) Histologjia-Preparatet (8) Hithrat (2) Homeostaza (1) Hormonet (1) Hormonet e stresit (1) Hudhra (6) Hulumtime (1) Humbja e peshes (14) Hurmat (1) Hydrocephalus (1) imazhe radiologjike (1) Imunologjia (39) Indi dhjamor (1) Indi lidhor (1) Indi lidhor fijengjeshur (1) Indi lidhor fijeshkrifet (1) Infarkti (3) Infeksionet (3) Infeksioni urinar (2) Infertiliteti (1) Informatika Mjekësore (4) Jodi (1) Kaça (1) Kafeja (10) Kajsia (1) Kakao (1) Kalciumi (1) Kaliumi (5) Kamomili (2) Kanabisi (1) Kanceri (34) Kanceri i gjirit (7) Kanceri i lekures (1) Kanceri i pankreasit (1) Kandidiaza orale (1) Kanella (2) Kapjet e Leopoldit (1) Karbohidratet (1) Kardiokirurgjia (1) Kardiologjia (3) Kariesi (1) Karota (4) Karrigia (1) Kerca e hijalines (1) Kerca elastike (1) Kërpudhat (2) Keshilla (55) Kikiriku (3) Kirurgjia (2) Kivi (5) Klinika (3) Klonimi (1) Kockat (2) Kokaina (1) Kokoshkat (1) Kolera (1) Kolesteroli (4) Kolli (1) Kontraceptivët (1) Kopra (1) Kosi (4) Krimbi (1) Kripa (4) Kuize (11) Kujtesa (7) Kumbulla (4) Kungulli (1) Kuriozitete (1) Lajme (134) Lajthia (1) Lakra (1) Lekura (5) Lemza (3) Leukoplakia (1) Leukoplakia orale (1) Limoni (10) Lindja (1) Lodhja (4) Lodhja pranverore (1) Lukthi (2) Luleshtrydhe (1) Lumturia (1) Lupus Erythematosus (1) Lupusi (1) Lythat (1) Magnezi (1) Majdanozi (3) Mamografia (1) Manaferra (2) Mandarina (2) Manovrat e Leopoldit (1) Marijuana (3) Martesa (1) Maska (8) Masturbimi (2) Mengjesi (1) Menopauza (2) MERS (1) Mësime mjekësore (2) Midhjet (1) Migrena (2) Mikrobet (1) Mikrobiologji (25) Miologjia (1) Mitra (1) Mjalta (7) Mjedrat (2) Mjekesi Familjare (1) Mjekesi interne (7) Mjekësi interne (20) Mjekësi sociale (2) Mjekësia Urgjente (1) Mjekimi (2) Mjekra (2) Molla (9) Morbus Basedow (1) Morbus Crohn (1) Morbus Graves (1) Mosha e mesme (1) Mosha gestative (1) Moti (1) Multivitaminat (1) Mungesa e hekurit (2) Mushkonjat (2) Mushmolla (1) Muskujt (1) Nafta (1) Natriumi (2) Ndihma e parë (2) NDIHMA URGJENTE MJEKSORE (1) Ndotja e ajrit (2) Nefrologjia (3) Neonatologjia (4) Nervat e kokes (2) Nervoza (1) Neurologji (48) Neurologji me Neuropsikiatri (73) Nitroglicerina (1) Njeriu (1) Nyjet (1) Obeziteti (4) Obstetrika (11) Oftalmologjia (4) Omega 3 (7) Onkologjia (3) Optimizmi (1) Organizmi (3) Orgazma (1) Orizi (1) ORL dhe Kirurgjia e Kokës dhe e Qafës (1) Ortopedia (1) Ortoreksia nervore (1) Osmoza (1) Otorinolaringologjia (6) Pagjumësia (2) Palca e kuqe (1) Pamje klinike (18) Paniku (1) Pankreasi (1) Panxhari (1) Papa testi (1) Papaja (1) Paracetamoli (4) Parazitologji (5) Patatja (1) Patologjia (1) Pediatria (137) Pemphigus vegetans (1) Përballja me kancerin (4) Perimet (3) Perimet jeshile (1) Peshku (3) Pesticidet (1) Pijet (8) Pijet energjike (1) Piperi i zi (1) Pjepri (1) Pjeshka (1) Plakja (4) Pneumonia (2) Portokalli (3) Presioni i gjakut (4) Problemet me sy (1) Problemet mendore (1) Propedeutika (1) Prostata (2) Psikiatria (2) Psikologjia (2) Psoriasis (1) Puna (2) Punime shkencore (6) Pyetje dhe pergjigje (2) Pytje dhe Pergjigje (12) Qelizat kancerogjene (1) Qelizat staminale (1) Qendra per avancimin e studimeve (2) Qendra për avancimin e studimeve (1) Qepa (7) Qepa e kuqe (1) Qepa e re (1) Qershia (3) Qeshja (1) Qumeshti (2) Radioaktiviteti (1) Radiologjia (15) Raste Klinike (4) Raste Klinike të ndryshme (1) Receta (8) retesira izotonike (1) Reumatologjia (2) Riprodhimi (1) Rozmarina (1) Rrepa (1) Rrushi (3) Salmoni (2) Sauna (2) Seksi (6) Selino (1) Sëmundjet (3) Semundjet infektive (101) Shafrani (1) Shalqiri (1) Shega (2) Shendeti (883) Shëndeti mendor (1) Shenjat (2) Shenjat Meningjeale (1) Sheqeri (5) Sherebela (1) Shprehi (1) Shtatzania (8) Simptomat (1) Sindroma Raynaud (1) Sistemi respirator (1) Skara (1) Skizofrenia (1) Soda e bukes (1) Sperma (2) Spermatozoidet (2) Spinaqi (3) Sporti (1) Sterilizimi (1) Stomaku (2) Stomatologjia (1) Stresi (11) Stresi post traumatik (1) Studime (5) Substancat narkotike (1) Sulmi ne tru (3) Sulmi ne zemer (2) Susami (1) Syri (3) Tahikardia sinusale (1) Teknologjia (2) Telefoni (1) Temperatura (3) Tensioni (1) Terminlogji Mjekesore (7) Terminology (43) Tershera (2) Tërshëra (1) Teste (14) Teste mjekësore (1) Teste nga Fiziologjia e njeriut (2) Tetrisi (1) Thenie mjekesore (1) Thinjat (2) Tjera (10) Toksinat (1) Trangujt (2) Transplantimi (2) Transporti aktiv (2) Traumat (1) Traumatologjia (1) Tretesira hipertonike (1) Tretesira hipotonike (1) Tretja (1) Trupi (2) Truri (11) Tuberkulozi (2) Tularemia (1) Tumori (1) Uji (8) Ulçera gastrike (1) Uria (1) Urina (1) Urinimi (1) Urthi (1) Ushqimi (39) ushtrime mjekesi interne (8) Ushtrime nga neurologjia (4) Ushtrime nga Patologjia (1) Ushtrime nga Pediatria (1) Ushtrimet (7) Uthulla (1) Vagina (1) Vaji (2) Vaji i peshkut (1) Vaji i ullirit (4) Vaksinat (3) Vdekja (5) Venat varikoze (4) Veshkat (2) Vetmia (3) Vezet (4) Vezoret (1) Video (6) Video shkencore (15) Virusi HIV (1) Vitamina C (4) Vitamina D (7) Vitamina E (2) Vitamina K (1) Vitaminat (12) Xhemi (1) Xhenxhefili (1) Yndyrat (1) Zbulime (23) Zemra (9)