Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

QARKULLIMI I GJAKUT (SISTEMI KARDIOVASKULAR)


QARKULLIMI I GJAKUT (SISTEMI KARDIOVASKULAR)


Nga gjaku i tërësishëm që arrin në atriumin e djathtë, një pjesë e të cilit vjen kryesisht nga V. Cava inferior kalon me lidhje të shkurtër përmes foramen ovale në atriumin e majtë (shanti djathtas – majtas) dhe përmes ventrikulit të majtë dhe aortës kalon në enët e gjakut të kokës dhe ekstremiteteve të sipërme, kurse pjesa tjetër nga V.Cava superior derdhet në ventrikullin e djadhtë dhe a. pulmonare, për shkak të rezistences së madhe në enët e gjakut të mushkërive të fetusit, vetëm një sasi e vogël e këtij gjaku qarkullon nëpër mushkëri, kuse pjesa më e madhe e tij përmes lidhjes së shkurtër majtas – djathtas , kalon nga a. pulmonare,  përmes ductus Botalli në aortë dhe prej këtu në a. umbilicalis, në placentë, në enët e gjakut të org. abdominale dhe të ekstremiteteve të poshtme.
Me frymëmarrjet e para dhe pas shkëputjes me enët e gjakut, sistemi i qarkullimit të gjakut ndërron rrënjësisht. E ashtuquajtura faza kalimtare e qarkullimit të gjakut, te të posalindurit zgjatë prej kohës së lindjes 4 – 12 h. Kjo fazë karakterizohet me rritje të theksuar të qarkullimit të gjakut në mushkëri dhe aktivizimin funksional të enëve të gjakut të tyre.
Parametrat e zgjerimit të shpejtë të enëve pulmonare të gjakut janë:
1. Rritja e shtypjes parciale të O2 dhe zvogëlimi i shtypjes parciale të CO2 dhe në intersticium
2. Zgjerimi mekanik i kapilarëve mushkëror që formohet me hapjen e alveolave.
Si pasoj e rritjes së qarkullimit të gjakut në mushkëri zhvillohet rritja e shtypjes në atriumin e majtë dhe pas disa inspiriumeve të para bëhet mbyllja funksionale e foramen ovale dhe ndërpritet shanti djathtas – majtas .
Përkundrazi ductus Botalli mbete edhe disa orë i hapur , por tani qarkullimi i gjakut përmes tij është në drejtim të kundërt dmth. qarkullim aorto – pulmonar . Shkaktar i kësaj është zvogëlimi i rezistencës në a. pulmonare, ndërsa rritet rezistenca në qarkullimin sistemik.
Adaptimi përfundimtar i qarkullimit të gjakut në kushtet ekstrauterine fillon me mbylljen e ductus Botallit, që vjen për shkak të rritjes së shtypjes parciale të O2 në gjak. Kjo fazë fillon 4 h pas lindjes dhe mbaron mbrenda 24 h.

Analiza, Referate, Vjersha dhe Poezi si dhe Thënie

Na ndiqni me email - Follow by Email - Merrni njoftime për postimet e reja